Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ " Вiкторiя Вiн'ярдс"31034459д/н, Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, д/н41.52
ТОВ "Винпостач"39005561д/н, Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, вул. Заводська, буд. 108.78
ТОВ "Приват-Консалтiнг"22449083д/н, Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, д/н46.47
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
учасниками (акцiонерами) товариства є 80 фiзичних осiбд/н, д/н, д/н3.23
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.