Річний звіт за 2012 рік

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ " Вiкторiя Вiн'ярдс"31034459д/н, Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, д/н41.52
ТОВ "АГРО-ЮГ"20952731д/н, Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, д/н28.68
ТОВ "Приват-Консалтiнг"22449083д/н, Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, д/н23.45
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
учасниками (акцiонерами) товариства є 80 фiзичних осiбд/н, д/н, д/н6.35
Усього 100