Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Грона"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Грона"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 68534
3.1.5. Область, район Одеська область, Тарутинський р-н
3.1.6. Населений пункт с. Ламбрiвка
3.1.7. Вулиця, будинок д/в

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серiя ААВ № 705615
3.2.2. Дата державної реєстрації 19.03.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Тарутинська районна державна адмiнiстрацiя Одеської обл.
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 698934
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 698934

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Банк Восток" м. Днiпропетровськ
3.3.2. МФО банку 307123
3.3.3. Поточний рахунок 26008010091592
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
01.11  ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР 
01.21  ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ 
01.41  РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРIД 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента