Річний звіт за 2012 рік

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1 2 3
04.08.201207.08.2012Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 
04.08.201207.08.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
04.08.201207.08.2012Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій