Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПП "Вiкторiя-2000" 31034459 Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, дIн 26.01.2001 1 160 674 41.5160000 1 160 674 0 0 0
ТОВ "АГРО-ЮГ" 20952731 Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, дIн 31.08.2000 801 909 28.6832877 801 909 0 0 0
ТОВ "Приват-Консалтiнг" 22449083 Одеська область, Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка, дIн 27.02.2002 655 700 23.4540000 655 700 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього  2 618 283 93.6527269 2 618 283 0 0 0