Річний звіт за 2011 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПП "Вiкторiя-2000"  31034459  Одеська область Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка,дIн   41.520000000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "АГРО-ЮГ"  20952731  Одеська область Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка,дIн   28.680000000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Приват-Консалтiнг"  22449083  Одеська область Тарутинський р-н, 68534, с. Ламбрiвка,дIн   23.450000000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
учасниками (акцiонерами) товариства є 80 фiзичних осiб дIн  дIн, виданий дIн 6.350000000000 %
Усього 6.350000000000 %