Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5665.0002251.000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 944.000375.000
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 4721.0001876.000
Інші операційні доходи 040 0.0000.000
Інші доходи 050 0.0000.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 4721.0001876.000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 3654.0001644.000
Інші операційні витрати 090 737.000227.000
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 0.0000.000
Разом витрати (080+090+100) 120 4391.0001871.000
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 330.0005.000
Податок на прибуток 140 0.0000.000
Чистий прибуток (збиток) 150 330.0005.000
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки: