Особлива інформація на 02.04.2013

Титульний аркуш Повідомлення


 Директор                            Паланчук Майя Яковлiвна 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    02.04.2013  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРОНА"
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00415863
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 68534
     Населений пункт Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрiвка
     Вулиця, будинок -
     Міжміський код, телефон та факс (04847) 31242, (04847) 31242
     Електронна поштова адреса grona-corp@te.net.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 21.03.2013
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення №60 (1564)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 28.03.2013
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.grona.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 02.04.2013